Nadleśnictwo Grodziec 11 i 13.06.2012

Dnia 11 i 13 czerwca 2012 roku dzieci z naszego przedszkola pojechały na wycieczkę edukacyjną do nadleśnictwa Grodziec.

Nadleśnictwo w całości położone jest w zasięgu województwa wielkopolskiego w dorzeczu Warty.

Dzieci odbyły wycieczkę do lasu z leśnikiem, Panią mgr inż. Lidią Kopińską. Dowiedziały się o zachowaniu w lesie, pracy leśnika, gospodarce leśnej, życiu w zgodzie z naturą, ochronie przyrody i środowiska, życiu roślin i zwierząt. Następnie przedszkolaki odwiedziły izbę edukacyjną, gdzie znajduje się ekspozycja spreparowanych zwierząt w formie dioram (przestrzenne instalacje w formie siedlisk). Zaznajomiły się z gatunkami zwierząt chronionych i rzadkich (pozyskanie, preparowanie i przetrzymywanie zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody) jak np. bielik, kormoran czarny, krogulec, bóbr oraz innych zwierząt dzikich i łownych. Następnie dzieci weszły do budynku z modelem kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Model przedstawia proces technologiczny wydobycia węgla, transportu oraz wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej.