Dzień Nauczyciela 14.10.2017

Dzień Nauczyciela

„Nasza Pani jest kochana, zawsze ma dla dzieci czas, zwykle pani śpiewa dla nas, ale dziś posłucha nas…”

14 października 2017 roku – Dzień Nauczyciela – Święto Edukacji Narodowej był to szczególny dzień dla wszystkich nauczycieli, pracowników naszego przedszkola. Dzień niezwykły bowiem dzieci poprzez tańce, śpiewy i wiersze wyraziły płynącą prosto z serca swoją wdzięczność wychowawcom i opiekunom oraz całemu personelowi przedszkola za miłość, serce, opiekę i trud włożony w ich wychowanie i edukację. Każde słowo wypowiedziane przez „małych artystów” wzbudzało zachwyt i wzruszenie na twarzach zgromadzonych gości. Na zakończenie części artystycznej, odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” goście oraz pracownicy przedszkola obdarowani zostali pięknymi laurkami, a Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom za trud codziennej pracy i zaprosiła na słodki poczęstunek.