Edukacja europejska – podróż po Europie

Dnia 28 listopada 2011 roku w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem EDUKACJA EUROPEJSKA – PODRÓŻ PO EUROPIE.

Celem spotkania było :

  • Utrwalenie wiadomości o życiu ludzi w innych krajach
  • Kształtowanie poczucia przynależności do Europy
  • Kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości.

Dzieci podczas zabaw i konkursów wykazywały zainteresowanie innymi krajami europejskimi:

  • Wymieniały niektóre nazwy krajów należących do Unii
  • Rozpoznawały symbole Unii Europejskiej (flaga, hymn)
  • Wyróżniały charakterystyczne cechy danego kraju: budowle, przysmaki, tradycje, tańce narodowe
  • Aktywnie uczestniczy w zabawie

Spotkanie to dostarczyło dzieciom wiele radości i dało początek świadomości przynależności do Unii Europejskiej. Podczas zabawy przedszkolaki poczuły się obywatelami Europy.