Edukacja wielokulturowa 01.06.2017

EDUKACJA WIELOKULTUROWA

 

Edukacja wielokulturowa to wiedza o innych, często odległych geograficznie kulturach, obyczajach, procesach społecznych.
W ciągu całego roku szkolnego w naszym przedszkolu prowadzono z dziećmi zajęcia na ten  temat. W czwartek 1 czerwca 2017 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, odbyło się podsumowanie projektu „Jestem dzieckiem świata”. Jego celem było: dostarczenie dzieciom wiedzy o innych kulturach, poznawanie ciekawych miejsc na kuli ziemskiej, likwidowanie barier, stereotypów i uprzedzeń, kształtowanie przyjaznego stosunku do dzieci i ludzi z całego świata.
W tym dniu dzieci zaprezentowały się w barwnych, kolorowych strojach z różnych stron świata. Podczas zabaw i licznych konkursów dzieci poznawały zwyczaje, muzykę i kulturę swoich rówieśników na kuli ziemskiej. Było dużo zabawy i humoru. Uroczystość zakończyła się owocowym poczęstunkiem.