Gimnastyka korekcyjna

GIMNASTYKA  KOREKCYJNA

Zajęcia prowadzi Pani Anna Trawczyńska

Cele zajęć:

 •  skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej w miarę możliwości do stanu prawidłowego,
 • podnoszenie ogólnej sprawności organizmu poprzez zwiększenie zakresu ruchów w stawach, wzmacnianie siły mięśni,
 • wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • zapobieganie pogłębianiu się wady postawy,
 • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej i kręgosłupa,
 • usunięcie dystonii mięśniowej,
 • rozciąganie mięśni przykurczonych,
 • wzmacnianie mięśni osłabionych,
 • wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu,
 • zwiększenie pojemności życiowej płuc,
 • wdrażanie do reakcji ruchowej,
 • poprawienie równowagi.