Gorączka złota

GORĄCZKA  ZŁOTA

Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji „Gorączka Złota” zorganizowanej prze PCK.
Akcja, polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.
Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci.
Akcja „Gorączka Złota” oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Każdego roku prawie 4 miliony dzieci spędza lato w domu z powodu braku funduszy na wakacje. Są to najczęściej dzieci ubogie, zaniedbane edukacyjnie i wychowawczo, z rodzin niepełnych oraz marginalizowanych. Dzięki „Koloniom z PCK” dzieci mają szansę spędzić wakacje poza domem i odreagować trudną sytuację rodzinną i społeczną. W tym roku zebraliśmy 148 złotych i 58 groszy.
Dziękujemy!