Moje dziecko idzie do szkoły

Dnia 21.05.2012 roku w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty dla rodziców pod hasłem „Moje dziecko idzie do szkoły”.

Warsztaty prowadziła Pani Wioletta Wanat – pedagog.

Przejście z zabawy przedszkolnej do nauki w szkole dla wielu dzieci jest trudnym progiem, choć nauczanie zintegrowane w pierwszych 3 latach nauki jeszcze nie przypomina miejsca, z którym kojarzy nam się szkoła. W świecie dziecka może to być jednak zmiana, która ujawnia niewidoczne dotychczas trudności dziecka bądź obszary nieharmonijnego rozwoju. W jakimś aspekcie może ono być jeszcze nie gotowe na przekroczenie tego progu i stawia na różne sposoby opór.

Warto dziecku pomóc już na tym etapie, by problemy nie utrwalały się i nie stawały się coraz bardziej dotkliwe. Jest to zadanie nie tylko dla nauczycieli ale również dla rodziców, którzy swoją postawą i działaniami w domu mogą dużo zrobić dla swoich dzieci.

Na spotkaniu rodzice dowiedzieli się:

  • co to jest dojrzałość szkolna dziecka,
  • czym są progi rozwojowe dziecka i czym się charakteryzuje moment rozpoczęcia nauki szkolnej,
  • czego dziecko potrzebuje, by łagodnie przekroczyć ten próg,
  • jak towarzyszyć dziecku w jego przeżyciach związanych z pójściem do szkoły,
  • jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły,
  • jak rozpoznawać, czy dziecko jest emocjonalnie gotowe przekroczyć próg szkolny.

Warsztaty były okazją do uczenia się:

  • dobrego kontaktu z dzieckiem,
  • sposobów rozpoznawania potrzeb własnego dziecka,
  • towarzyszenia własnemu dziecku w rozwoju,
  • głębszego rozumienia pojawiających się trudności dziecka.