Pasowanie na Przedszkolaka 08.11.2018

PASOWANIE  NA  PRZEDSZKOLAKA

W dniu 8 listopada 2018 roku odbyła się w przedszkolu uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. W uroczystości brały udział dzieci z grupy 1 – 3 i 4-latki, ich rodzice, Pani Dyrektor oraz nauczyciele grup.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia któtkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i taniec. Po części artystycznej, dzieci złożyły ślubowanie, w którym obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać Pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie Pani Dyrektor Jolanta Kokocińska dokonała uroczystego pasowania 10 dzieci na Przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplom pasowania, odznakę okolicznościową „Jestem Przedszkolakiem” oraz mały słodki upominek.

Dzieci pasowane w tym roku:

  1. Gabrysia Muszyńska
  2. Marcysia Bobrowska
  3. Marcel Smarżewski
  4. Klara Bukowska
  5. Gabrysia Skutecka
  6. Oliwier Skutecki
  7. Michał Dunikowski
  8. Lilianka Kropidłowska
  9. Marysia Kołodziejczak
  10. Ola Węglarczyk