Praca wyrównawcza I

Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania

Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Szkudlarek

Program przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich przejawiających trudności w koncentracji uwagi i zapamiętywaniu.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu – każda grupa dwa razy po 30 minut.

Cele zajęć:

  • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
  • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji poprzez: ćwiczenie koncentracji i uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, zdolności do zapamiętywania,
  • pomaganie dzieciom w wyciszeniu niepokoju ruchowego i skoncentrowaniu na realizacji obranego celu,
  • wspomaganie w skupianiu uwagi na tym co trzeba zapamiętać,
  • wdrażanie do uważnego patrzenia i obejmowania wzrokiem całej płaszczyzny, na której znajdują się obiekty do zapamiętania,
  • pomaganie w odtwarzaniu zapamiętanych informacji,
  • wspomaganie rozwoju pamięci wzrokowej,
  • kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą drugiej osoby.