Praca wyrównawcza III

Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym

Zajęcia prowadzi Pani Renata Nowicka

Program przeznaczony jest dla dzieci 5-letnich, wolniej rozwijających się i ma za zadanie wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu – każda grupa dwa razy po 30 minut.

Cele zajęć:

  • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
  • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
  • wspomaganie rozwijania orientacji przestrzennej,
  • wspomaganie w dostrzeganiu rytmów i zrozumienia rytmicznej organizacji czasu,
  • wspomaganie w wiązaniu przyczyn ze skutkiem,
  • wspomaganie kształcenia umiejętności liczenia, numerowania, dodawania i odejmowania,
  • wspomaganie w zakresie rozumowania potrzebnego do tworzenia pojęć i klasyfikowania,
  • wspomaganie w tworzeniu intuicji geometrycznych,
  • wspomaganie w konstruowaniu gier.