Projekt edukacyjny WODA 25-29.04.2016

PROJEKT  EDUKACYJNY  „WODA”

W dniach 25-29.04.2016 roku w grupach przedszkolnych realizowany był projekt edukacyjny „Woda”. Celem tego projektu było zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczania wód oraz przyswojenie i zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej roli wody w przyrodzie i w życiu człowieka. W trakcie zajęć dzieci poszukiwały odpowiedzi na interesujące je zagadnienia związane z wodą, skupiliśmy się przede wszystkim na następujących treściach:

  • obieg wody w przyrodzie
  • woda w organizmie człowieka
  • sposoby oczyszczania wody
  • eksperymenty z wodą

Projekt dawał dzieciom możliwość budowania w sobie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, a podjęte działania służyły odkryciu tajemnic wody takich jak: parowanie, skraplanie, rozpuszczalność substancji w wodzie, stany skupienia wody, czystość wody, podjęta została również problematyka racjonalnego gospodarowania zasobami wody.

Realizacja projektu dostarczyła wszystkim dzieciom niezapomnianych wrażeń, a także dała możliwość własnego rozwoju. Projekt zakończył się współnymi działaniami integracyjnymi, pod nazwą „Dzień niebieski”. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły ubrane do przedszkola właśnie w tym kolorze i spotkały się razem, by poprzez wspólne przeżywanie i różnorodne zabawy utrwalić wiadomości dotyczące znaczenia wody w przyrodzie oraz sposobu jej oszczędzania, bo bez wody niemożliwe jest życie na naszej planecie.