Przedszkolaki w muzeum

PRZEDSZKOLAKI  W  MUZEUM

Dla każdego dziecka kontakt ze sztuką, zarówno tą dawną jak i współczesną, jest niezwykłym przeżyciem. Szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym lubią obcować z wszelkimi wytworami, które stanowią dla nich tajemnicę godną odkrycia. Muzeum jest obecnie bardzo powszechnym środkiem umożliwiajacym dziecku kontakt ze sztuką, z obiektami muzealnymi, eksponatami, wystawami. Istotnym elementem działań edukacyjnych, poprzedzających kontakt dziecka z eksponatami muzealnymi jest rozbudzenie motywacji do odwiedzenia muzeum. Przedszkolak powinien zrozumieć, że muzeum jest ośrodkiem, w którym zabezpiecza się dawny i współczesny dorobek kulturowy społeczeństwa oraz stanowi źródło wiedzy o przeszłości.

W muzeum, poprzez uczestnictwo przedszkolaków w spotkaniach ze sztuką jest kształtowana wrażliwość i smak estetyczny, rozbudzane są zainteresowania sztuką, stwarzana jest okazja do przeżywania i oceniania dzieł oraz zabytków, a może przede wszystkim rozwijana jest własna aktywność artystyczna, odtwórcza lub nawet twórcza.

Cele jakie stawiamy sobie w czasie lekcji muzealnych to:

  • oglądanie z zainteresowaniem wystaw i obiektów muzealnych,
  • aktywny udział w lekcjach muzealnych i wystawach,
  • wyrabianie nawyku korzystania z dóbr kulturalnych,
  • odczuwanie wartości piękna,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • umiejętność przekazania w pracach plastycznych odczuć wizualnych wywołanych pobytem w muzeum,
  • nauka właściwego zachowania i korzystania z dorobku kulturalnego.

Dnia 16 i 20 grudnia 2011 roku dzieci wybrały się do Muzeum Okręgowego w Gosławicach na zajęcia muzealne. Zajęcia prowadzone były w oparciu o wystawę pt. „PLAKAT I HISTORIA 1944-2000”.
Komisarzem tej wystawy była Pani Wanda Mazurek, która oprowadziła i opowiedziała przedszkolakom o wystawie. Po zwiedzeniu ekspozycji dzieci przystąpiły do projektowania własnego plakatu w formie zaproszenia na bal karnawałowy. W swojej pracy wykorzystały pastele i kolorowy papier. Zabawa była twórcza, a jej ukoronowaniem była „mała wystawa” prac naszych przedszkolaków.