Przegląd Piosenki i Tańca z Epoki 18.10.2018

Lekcje  patriotyzmu  od  najmłodszych  lat

W czwartek 18 października 2018 roku w gościnnych progach Młodzieżowego Domu Kultury odbył się Przegląd Piosenki i Tańca z Epoki, w którym wzięło udział 15 konińskich przedszkoli. Imprezę przygotowało Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy II w składzie:
Wiktoria Motacz
Lena Jagodzińska
Nikola Papiera
Nadia Maciejewska
Jakub Pilarczyk
Marcel Matuszak

Występy przedszkolaków, którym towarzyszyli Harcerze z Kręgu Seniora „Warta” nagradzane były gromkimi brawami. Publiczność, wśród której był zastępca Prezydenta Miasta Konina Pan Sławomir Lorek, wysoko oceniła ich przygotowanie, postawę patriotyczną oraz niewątpliwy artystyczny talent.

Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Konina Pan Józef Nowicki.