Przegląd poezji dziecięcej 17.01.2017

PRZEGLAD POEZJI DZIECIĘCEJ
JULIANA TUWIMA

Każde dziecko rodzi się z naturalną bogatą wyobraźnia.
Ważne jest zatem, aby stwarzać mu okazję do
fantazjowania, kształtowania wyobraźni i jej odpowiedniego
wykorzystywania

Dnia 17 stycznia 2017 roku odbył się w naszym przedszkolu wewnątrz przedszkolny
Przegląd Poezji Dziecięcej Juliana Tuwima. W konkursie udział wzięli:

Jakub Młodziński „Wszyscy dla wszystkich”
Michalina Zalewska „Rzepka”
Zuzanna Sawicka „Okulary”
Nadia Zielińska „Zosia Samosia”
Oliwia Stencel „Okulary”
Lucynka Bukowska „Dwa Michały”
Maja Szczdepankiewicz „Murzynek Bambo”
Nikola Papiera „Okulary”
Lena Jagodzińska „Kotek”
Wrażeń i emocji nie brakowało. Komisja oceniająca występy wybrała dwoje
dzieci, które reprezentować będą nasze przedszkole na kolejnym etapie
konkursu.
Będą to:
Nadia Zielińska i Lena Jagodzińska
Na zakończenie konkursu za aktywny udział w przeglądzie poezji, dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy, pluszami i słodki upominek.