Sprzątanie Świata 30.09.2016

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Tradycyjnie co roku włączamy się z dziećmi do akcji „Sprzątania
Świata”, by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko.
W miesiącu wrześniu, w grupie II zostały przeprowadzone zajęcia,
które zainspirowały dzieci do działań mających na celu dbanie
o nasze środowisko. 30 września 2016 roku przedszkolaki w atmosferze
emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji i oczyszczały
z odpadów teren przedszkolny. Dzieci były pełne entuzjazmu,
prześcigały się w noszeniu worków. „Uzbrojone” w rękawice
ochronne i plastikowe worki na odpady zmagały się ze śmieciami.
Mimo, że zmobilizowani naszymi działaniami mieszkańcy dbają
o swoje posesje, śmieci niestety nie brakuje. Wyrzucają je
przypadkowi przechodnie. Naszej akcji przyświecało motto:
Jeśli świat będzie czysty-zdrowa będzie żywność, powietrze i woda.
To wpajamy maluchom od najmłodszych lat.
Poprzez udział w akcji rozwijamy w dzieciach potrzebę dbania
o przyrodę po to, aby mogły korzystać z jej uroków.