Święto Konińskiej Oświaty 02.04.2016

Święto Konińskiej Oświaty, jak zwykle wczesną wiosną, na forum

Na XII Konińskim Forum Oświatowym, które odbyło się 2 kwietnia 2016 roku w hali przy ul. Popiełuszki w Koninie, zaprezentowało się ponad 60 wystawców.
To swoiste święto konińskiej oświaty.
Forum oświatowe odbywa się w Koninie od 2004 roku i na stałe wpisało się w kalendarz imprez oświatowych miasta. W tym dniu szkoły i placówki mogą pokazać się z jak najlepszej strony. W tym roku na forum oświatowym było ponad 60 wystawców: od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne do wyższych  – poinformował Krzysztof Wereszczyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, organizator forum. Do tego grona dołączyła poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki kultury, prywatne szkoły muzyczne czy siłownie.
Były pokazy, występy, prezentacje. Na forum została wręczona nagroda dla Lucynki Bukowskiej, laureatki Powiatowego Konińskiego Konkursu Recytatorskiego.
Nasze przedszkole zaprezentowało się na stoisku wśród innych placówek przedszkolnych oraz na scenie.
Dziewczynki z naszego „Słoneczka” wykonały Taniec Calineczki.