Terapia logopedyczna

TERAPIA  LOGOPEDYCZNA

Zajęcia prowadzi Pani Monika Łasińska

Cele zajeć:

  •  poprawna artykulacja głosek,
  • poprawna pisownia i wymowa wyrazów w zakresie omawianych głosek,
  • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,
  • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
  • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Zadania:

  • usprawnienie narządów mowy,
  • wywołanie głosek,
  • usprawnienie techniki czytania i pisania,
  • usunięcie wadliwych form realizacji dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych prawidłowych.