XIII Forum Oświatowe 25.03.2017

XIII FORUM OŚWIATOWE

Już po raz trzynasty Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprosił na oświatowe forum, będące doskonałą okazją do zaprezentowania się wszystkim placówkom oświatowym.
W hali MOSiR zaprezentowało się 65 placówek, od przedszkoli do szkół wyższych. Organizatorzy i wystawcy wykorzystali forum także do tego, aby wyjaśnić reformę systemu oświaty i zmiany w sieci szkół, które nastąpią od nowego roku szkolnego. Szkoły w ciekawych i kolorowych stoiskach prezentowały swoją ofertę, a pracownicy placówek indywidualnie odpowiadali na pytania dotyczące rekrutacji czy nauki w danej placówce. Konińskie przedszkola, jak zwykle, zasiadły przy jednym stole, wspólnie prezentując swoje możliwości.

Zainteresowanych ofertą konińskiej oświaty – nie brakowało.
Konińskie Forum Oświatowe było doskonałą okazją do wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych przez MODN w Koninie. Podczas forum przedszkola, szkoły, placówki oświatowe oraz kulturalne starały się pokazać swoje atuty i zachęcić odwiedzających do skorzystania z ich oferty.
W czasie trwania imprezy, na scenie odbywały się występy artystyczne oraz prezentacje uczestników forum.
Jak co roku rozstrzygnięto również konkurs na najlepsze stoisko.