Wycieczka do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 7.05.19

W ramach akcji „Otwarte Strażnice”, przedszkolaki z grupy II odwiedziły Komendę Miejską Straży Pożarnej w Koninie.

Celem wycieczki  było:

  • zapoznanie z praca strażaka,
  • wzbogacenie wiedzy przedszkolaków na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w przedszkolu,
  • uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia,
  • przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.

Przed wycieczką w grupie została przeprowadzona rozmowa podczas której przedszkolaki przypomniały sobie  zasady bezpiecznego poruszania się w czasie drogi do straży pożarnej autobusem komunikacji miejskiej, oraz zasady właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez wszystkich pełniących dyżur strażaków , którzy czekali już na nasze  przyjście.  Już na samym początku zademonstrowali nam swoją niebywałą sprawność zjeżdżając do nas po rurze, czy przebierając się błyskawicznie w strój bojowy.

Podczas spotkania zwiedzaliśmy garaże, w których mogliśmy nie tylko obejrzeć z bliska i przymierzyć strój strażaka ale także wejść do wozu strażackiego. Kiedy samochód strażacki wyjechał z garażu na plac mogliśmy obserwować również pokaz sprzętu strażackiego służącego do gaszenia pożaru lub usuwania skutków powodzi,  wypadków drogowych lub innych katastrof. Mogliśmy też wziąć udział w zawodach, w przeciąganiu węża strażackiego,  oraz  przy pomocy dzielnych strażaków przećwiczyć umiejętność lania wody. Podczas zwiedzania stanowiska dowodzenia, przedszkolaki przypomniały sobie w jakich okolicznościach, można wezwać straż pożarną i utrwaliły numer 998 oraz 112.

Z wycieczki wróciliśmy bardzo zadowoleni, pełni niezapomnianych wrażeń i wspomnień.