Akcja MEN – szkoła pamięta 25.10.2019

Bataliony Chłopskie – była to konspiracyjna organizacja, polskiego ruchu ludowego. Liczyła około 170 tys. Ludzi. Działała w czasie II Wojny Światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce w celu obrony wsi polskiej. Po Armii Krajowej, była to największa formacja zbrojna, posiadała około 300 oddziałów specjalnych, które prowadziły akcje sabotażowe i bojowe przeciwko wrogowi niemieckiemu. W czasie II Wojny Światowej zginęło około 7000 żołnierzy z Batalionów Chłopskich. Dużą odwagą wykazali się żołnierze Batalionów Chłopskich w obronie Wielkopolski. Na naszych terenach w rejonie Konina także rozgrywały się walki z udziałem tych żołnierzy. Ich działalność została upamiętniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie – nazwa formacji jest wymieniona na jednej z tablic poświęconych „Wojsku Polskiemu w walce z faszyzmem i hitleryzmem”. W dowód uznania działań żołnierzy Batalionów Chłopskich o niepodległość Polski w okresie okupacji, Rada Miasta Konina, na wniosek Związki Kombatantów RP, oddział w Koninie, podjęła uchwałę w 2000 roku, aby nowo wybudowane rondo na osiedlu Gosławice nosiło nazwę Batalionów Chłopskich. Rada Miasta postanowiła także, że miejscem pamięci będzie pomnik, który znajduje się przy rondzie z napisem „Żołnierzom Batalionów Chłopskich poległym w obronie Ziemi Konińskiej w latach 1939 – 1945. Rada Miasta Konina A.D.2000”. Przedszkole włączyło Siudo akcji ogłoszonej przez MEN „Szkoła Pamięta” i w dniu 25.10.2019 roku dzieci z całego przedszkola odwiedziły pomnik Batalionów Chłopskich na osiedlu Gosławice. Wykonały prace porządkowe i zaświeciły znicze. W grupach odbyły się pogadanki na temat działalności Batalionów Chłopskich na terenie Polski w czasie II Wojny Światowej.