Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w domu 2

Oto kolejne przykłady ćwiczeń wspierających rozwój dziecka

PPP2 – 14.04.20 – klik