Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w domu 3

 

Oto kolejne przykłady zabaw i ćwiczeń wspierających rozwój dziecka.

PPP3 – 20.04.20 – klik