Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w domu 6

Przedstawiam propozycje ćwiczeń do pracy korekcyjno – kompensacyjnej

PPP6 – 11.05.20 – klik