Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w domu 7

Oto propozycje ćwiczeń do pracy wspierającej rozwój dziecka.

PPP7 – 18.05.20 – klik