Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w domu 8

Przedstawiam ćwiczenia do pracy korekcyjno – kompensacyjnej

PPP8 -25.05.20 – klik