30.04.2021 Projekt – MOJA MIEJSCOWOŚĆ

W terminie od 26 do 30 kwietnia był realizowany projekt edukacyjny „Moja miejscowość”

Założeniem projektu było ukazanie naszej małej Ojczyzny jako miejsca na Ziemi, a celem:

       – ukazanie najważniejszych kręgów, w których funkcjonuje dziecko, czyli: rodzina, przedszkole, miejscowość, region, miasto, kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej, budzenie postaw szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, rozwijanie wiedzy o historii regionu,

W trakcie trwania projektu zrealizowano dużo różnych zadań i przedsięwzięć przybliżających osiedle Gosławice. Najważniejsze działania to: moje osiedle, wycieczka on-line do Konina, zajęcia w bibliotece, poznanie historii regionu i miasta. Dzieci poznały i malowały herb Konina, poznały legendę o Koninie, poznały opowiadanie Jarosława Sieka „Przygody konika z Konina”. Poznały najnowszą książkę napisaną przez Pana Jacka Bugaja, mieszkańca naszego osiedla. Książka nosi tytuł „Gosławice”. Znalazła się w niej wzmianka o naszym przedszkolu. Na podsumowanie projektu został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Moja miejscowość- najciekawsze miejsca”.

Za wszystkie prace i zaangażowanie serdecznie dziękujemy.