Kategoria: pu-Zajęcia muzealne

Więcej Spacer po muzeum

Spacer po muzeum

Dnia 31 maja 2012 roku, dzieci odwiedziły Muzeum Okręgowe w Koninie.

Celem zajęć muzealnych było zwiedzanie obiektu muzealnego, oglądanie różnych eksponatów i zajęcia plastyczne. Na początku był skansen maszyn i urządzeń górniczych. Później maszyny, które służyły górnikom przy wydobyciu węgla, oraz maszyny z nieistniejącej już brykietowni. Następnie dzieci spacerowały wokół murów odronnych zamku. Usłyszały historię o rycerzach, księżniczkach i duchach straszących na zamku. Obejrzały także dworek i piękny ogródek wokół niego. Wreszcie trasa zwiedzania doprowadziła do skansenu etnograficznego. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem przyglądały się wiatrakom, kuźni, chałupie, stodole. Dziwowały się widokiem studni, z której kiedyś czerpano wodę. Oglądały różne maszyny rolnicze. Widok starej, wiejskiej zagrody był dla nich niezwykły i wręcz bajkowy. Po tylu kulturalnych wrażeniach dzieci przeszły do sali zajęć, gdzie mogły w formie plastycznej przedstawić swoje zaobserwowane wrażenia. Prace były niezwykle ciekawe i barwne, tak jak obejrzana wystawa i eksponaty.

Więcej Woda, wiatr i pasje – ponad sto lat sportów wodnych w Koninie

Woda, wiatr i pasje – ponad sto lat sportów wodnych w Koninie

W dniach 15 i 25 maja 2012 roku dzieci wybrały się do Muzeum Okręgowego do budynku spichlerza. Zorganizowana była tam wystawa:
Woda, wiatr i pasje – ponad sto lat sportów wodnych w Koninie.

Pomysłodawcy i autorzy wystawy Anna i Andrzej Dębowscy z Konina kierują jej przesłanie do uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców, mieszkańców Konina i ziemi konińskiej.
Na wystawie zaprezentowane zostały medale, dyplomy, trofea sportowe, stanowiące dowód wielkiego kunsztu sportowego konińskich żeglarzy, a także historyczne zdjęcia, dokumenty, wycinki prasowe, relacje z rejsów, ukazujące ludzi i ich pasje. Zobaczyć można było silniki, modele żaglówek, rodzaje węzłów żeglarskich, stroje, wspaniale wydane albumy i książki poświęcone żeglarstwu i turystyce wodnej.
Po  zwiedzeniu ekspozycji, nasi podopieczni wzięli udział w zajęciach muzealnych. Bogatsi o nowe wiadomości wykonali łódki z papieru.

Więcej Przedszkolaki w muzeum

Przedszkolaki w muzeum

PRZEDSZKOLAKI  W  MUZEUM

Dla każdego dziecka kontakt ze sztuką, zarówno tą dawną jak i współczesną, jest niezwykłym przeżyciem. Szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym lubią obcować z wszelkimi wytworami, które stanowią dla nich tajemnicę godną odkrycia. Muzeum jest obecnie bardzo powszechnym środkiem umożliwiajacym dziecku kontakt ze sztuką, z obiektami muzealnymi, eksponatami, wystawami. Istotnym elementem działań edukacyjnych, poprzedzających kontakt dziecka z eksponatami muzealnymi jest rozbudzenie motywacji do odwiedzenia muzeum. Przedszkolak powinien zrozumieć, że muzeum jest ośrodkiem, w którym zabezpiecza się dawny i współczesny dorobek kulturowy społeczeństwa oraz stanowi źródło wiedzy o przeszłości.

W muzeum, poprzez uczestnictwo przedszkolaków w spotkaniach ze sztuką jest kształtowana wrażliwość i smak estetyczny, rozbudzane są zainteresowania sztuką, stwarzana jest okazja do przeżywania i oceniania dzieł oraz zabytków, a może przede wszystkim rozwijana jest własna aktywność artystyczna, odtwórcza lub nawet twórcza.

Cele jakie stawiamy sobie w czasie lekcji muzealnych to:

  • oglądanie z zainteresowaniem wystaw i obiektów muzealnych,
  • aktywny udział w lekcjach muzealnych i wystawach,
  • wyrabianie nawyku korzystania z dóbr kulturalnych,
  • odczuwanie wartości piękna,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • umiejętność przekazania w pracach plastycznych odczuć wizualnych wywołanych pobytem w muzeum,
  • nauka właściwego zachowania i korzystania z dorobku kulturalnego.

Dnia 16 i 20 grudnia 2011 roku dzieci wybrały się do Muzeum Okręgowego w Gosławicach na zajęcia muzealne. Zajęcia prowadzone były w oparciu o wystawę pt. „PLAKAT I HISTORIA 1944-2000”.
Komisarzem tej wystawy była Pani Wanda Mazurek, która oprowadziła i opowiedziała przedszkolakom o wystawie. Po zwiedzeniu ekspozycji dzieci przystąpiły do projektowania własnego plakatu w formie zaproszenia na bal karnawałowy. W swojej pracy wykorzystały pastele i kolorowy papier. Zabawa była twórcza, a jej ukoronowaniem była „mała wystawa” prac naszych przedszkolaków.