W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest organem kolegialnym. W skład RR wchodzi 6 osób, które tworzą Rady Oddziałowe.

Prezydium RR tworzą:

- przewodnicząca Rady Rodziców

- skarbnik Rady Rodziców

- sekretarz Rady Rodziców.