Ramowy rozkład dnia w przedszkolu – 3, 4-latki

 • 6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Zabawy dowolne - dyżur w grupie II.
 • 8:00 – 8:20 Wspieranie rozwoju dziecka, poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.
 • 8:20 – 8:30 Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.
 • 8:30 – 9:15 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania
 • 9:15 –11:30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.
 • 10:15 – 10:30 "Witaminka" - owocowy przerywnik. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
 • 11:30 – 12:30 Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 12:30 - 13:00 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.
 • 13:00 – 13:45 Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka. Indywidualna praca z dziećmi, praca opiekuńcza.
 • 13:45 – 14:30 Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
 • 14:30 – 15:00 Dowolna działalność dziec, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami.
 • 15:00 – 16:00 Czynności opiekuńcze i organizacyjne w oddziale pełniącym dyżur.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu – 5, 6-latki

 • 6:30 – 8:00 Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Zabawy dowolne - dyżur.
 • 8:00 – 8:45 Wspieranie rozwoju dziecka, poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Rozmowy indywidualne z dziećmi i z rodzicami. Ćwiczenia poranne.
 • 8:45 – 9:30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 9:30 – 11:30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.
 • 10:15 – 10:30 "Witaminka" - owocowy przerywnik. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
 • 11:30 – 12:15 Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 12:15 – 13:00 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.
 • 13:00 – 13:45 Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 13:45 – 14:15 Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
 • 14:15 – 16:00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy i ćwiczenia. Dyżur.