Wychowawca:

  • Beata Nawrocka
  • Renata Nowicka
My dzieci: 
– przyrzekamy, co dzień rano buzię mieć zawsze roześmianą,
– przyrzekamy, nie płakać, nie szlochać i panie mocno kochać,
– przyrzekamy, zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować,
– przyrzekamy chodzić na spacery daleko, pięknie wypijać mleko!
– przyrzekamy malować, ćwiczyć, śpiewać, na nikogo się nie gniewać!
– przyrzekamy, choć jesteśmy jeszcze mali, zgodnie się bawić w sali!
– przyrzekamy słuchać pani, sprzątać ładnie, żeby w sali było składnie!
Bo już jestem przedszkolakiem: dużą dziewczynką i wielkim chłopakiem!