Przedszkole powstało w 1948 r. Znajdowało się w tym samym budynku, który wyglądał zupełnie inaczej. Był to mały domek poniemiecki z czerwonej cegły. Wokół stało jeszcze kilka takich domów.

historia1Teren wokół przedszkola zupełnie nie przypominał tego z obecnych lat. Dookoła rozpościerały się puste pola, roślinność i rozpadające się budowle. Decyzją Rady Gminy właśnie w jednym z domów miało powstać przedszkole. Wtedy powstał jeden pięciogodzinny oddział. Całe przedszkole składało się z kuchni i małej pustej salki bez mebli, sprzętu i zabawek. Ówczesny kierownik szkoły w Gosławicach podarował Pani J.Zielińskiej, która wtedy pełniła obowiązki dyrektora przedszkola, duży stół i dwie duże ławki dla dzieci. Dopiero po czterech miesiącach warunki się poprawiły. Zakupiono zabawki, ławki, stoły i biurko, a także naczynia na wyposażenie kuchni. Personel przedszkola składał się z dwóch osób: dyrektora i kucharki, która oprócz gotowania, sprzątała i robiła zakupy. Tak było do roku 1970. Wtedy do przedszkola przyjęto dzieci 5 i 6 letnie i podjęto decyzję o rozbudowie przedszkola.

Na czas rozbudowy przeniesiono dzieci z dwu osobowym personelem do baraku po drugiej stronie ulicy Przemysłowej. Po rozbudowie dzieci wróciły z powrotem do tego budynku, gdzie czekała na nie druga klasa i większe zaplecze. Z roku na rok przybywało dzieci. Zatrudniono drugą nauczycielkę i więcej personelu. Cztery lata później, czyli w roku 1974 dokonano następnej rozbudowy. Dzieci na ten czas przeszły do szkoły. Po rozbudowie utworzono 2 oddziały w ilości 55 dzieci. Zatrudniono więcej personelu pedagogicznego i obsługowego.historia2

W roku 1992 ze względu na przejście ze szkoły dzieci 6-letnich uległa zmianie organizacja pracy w przedszkolu. Utworzono wtedy 3 oddziały, które są do dzisiaj. W roku 1997 w wyniku przeprowadzonego konkursu na dyrektora przedszkola wybrano Panią Jolantę Kokocińską.

Rok później, pani dyrektor dokonała następnej rozbudowy i modernizacji budynku. Było to możliwe dzięki pomocy wielu ludzi, a w szczególności  Prezydenta Miasta Konina Pana Kazimierza Pałasza, wice-Prezydenta Pana Zbigniewa Winczewskiego, Radnego naszego osiedla  Pana Macieja Zająca, Dyrektora Elektrowni Konin Pana Jerzego Danielaka. Przedszkole zostało rozbudowane, wyremontowane i zmodernizowane. Te osoby na stałe wpisują się w historię naszego przedszkola, są naszymi przyjaciółmi  i dobroczyńcami. Nigdy im tego nie zapomnimy.

Obecnie przedszkole nabrało blasku i stwarza zadawalające warunki dla przebywających w nim dzieci.

Od chwili powstania, do przedszkola uczęszczało około 3000 dzieci, głównie z naszego osiedla. W dniu  22 czerwca 1982 r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie Przedszkole nr 13 otrzymało nazwę „Słoneczko”, w uznaniu za wysoki poziom kształtowania osobowości dzieci, zapewnienie im wzorowej opieki, w imię utrzymywania dziecięcej tradycji i uczuciowego powiązania ze środowiskiem rówieśniczym.