W przedszkolu pracują obecnie:

  • Personel pedagogiczny

9 pracowników

  • Personel obsługowy

5 pracowników

  • Personel administracyjny

2 pracowników