W dniu 11 czerwca 2014 roku w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” odbyło się podsumowanie realizowanego programu Szkoła Odkrywców Talentów. Wypracowany tytuł został nam przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Świadczy o tym, że nasze przedszkole przyczynia się do odkrywania, wspierania uzdolnień dzieci i promowania ich na zewnątrz. Tym samym Przedszkole nr 13 zostało umieszczone na mapie Szkół Odkrywców Talentów.
Ta uroczystość to prezentacja uzdolnień artystycznych dzieci. Dzięki sumiennej i systematycznej pracy nauczycielek można było w ciągu całego roku szkolnego rozwijać, wspomagać i kształtować umiejętności dzieci w zakresie aktywności plastycznej, muzyczno-ruchowej i zagadnień ekologiczno-zdrowotnych. Dzieci powitały zebranych gości i rodziców piosenką „Całuski”. Następnie zaprezentowały się w tańcach: Grozik, Zasiali górale, Taniec dworski, w tańcach dyskotekowych, była wesoła orkiestra, piosenki i przedstawienie z zakresu ekologii i dużo wesołej zabawy.