Projekty

Projekt edukacyjny „Pomaluj mój świat”

Realizacja od września 2019r. do lutego 2020r. konkursu – projektu, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego pt.: „Pomaluj mój świat”. Celem przedsięwzięcia jest:

– rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych,

– rozwijanie aktywności artystycznej dzieci, poprzez popularyzowanie różnych form plastycznych,

– dostrzeganie tego co piękne i ważne,

– dzielenie się swoją wiedzą i angażowanie w wykonywane prace.

W ramach konkursu Rada Pedagogiczna wybrała 6 zadań do realizacji:

– udział koordynatora projektu w  formie e-learning w kursie „Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce przedszkolnej,

– zorganizowanie zajęć plastycznych, na których dzieci przygotowały wybrane znaki drogowe, prezentacja ich,

– zorganizowanie w ramach tygodnia polska złota jesień konkursu plastycznego pt.: „Jesienny spacer”- ocena prac przez dzieci,

– wykonanie bożonarodzeniowej kartki lub szopki, wspólnie z rodzicami, ocena,

– „Karnawał w przedszkolu” przygotowanie strojów, masek karnawałowych, które będą prezentowane na balu karnawałowym,

– zorganizowanie wewnątrz przedszkolnego konkursu plastycznego mającego na celu promocję naszego miasta. Wykonanie albumu z własnoręcznie wykonanych prac plastycznych o Koninie, zdjęć zrobionych wspólnie z rodzicami, wycinków prasowych. Zorganizowanie wystawki, ocena.

 

 

Projekt edukacyjny dla dzieci 3 i 4 letnich

„Jestem przyrodnikiem, dbam o przyrodę” – realizowany w roku szkolnym 2018/19  od 1 marca do 31 maja 2019r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Celem projektu jest chęć przybliżenia dzieciom przyrody i utrwalenie prawidłowej postawy wobec zwierząt, roślin, które tworzą wraz z nami  środowisko. To środowisko, w którym żyjemy jest bardzo zanieczyszczone i w związku z tym jest zagrożone. Niektórym gatunkom zwierząt grozi wyginięcie. Następne pokolenia mogą wpłynąć  na zmiany i ochronę środowiska. Ważne by wszyscy ludzie teraz i następne pokolenia mogły żyć w zdrowym świecie. Tak ważne jest więc przybliżenie dzieciom świata przyrody, jej piękna poprzez obserwację oraz badanie i kształtowanie właściwych postaw wobec niej.

ZAGADNIENIA   DO   WYKONANIA:

 • Jestem przyrodnikiem
 • Wiosenna pogoda
 • Ptaki
 • Nowalijki
 • Narodziny w przyrodzie – rośliny i zwierzęta

 

Projekt edukacyjny dla dzieci 5 i 6 letnich

  „Wyczarować można wszystko” – realizowany w roku szkolnym 2017/18

 CELE PROJEKTU

Głównym celem tego projektu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie:

 • jego wrodzonych możliwości twórczych,
 •  poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej,
 •  kształtowania twórczej postawy.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • „Portret pani jesieni” – nakładane obrazy
 • „Jesienne bukiety” – kompozycja z materiału przyrodniczego
 • „Papierowe miasto” – makieta
 • „Miałem sen” – malowanie na  określony temat
 • „Bombeczki jak  z bajeczki”- praca przestrzenna z nieużytków
 • „Prezenty – czyli cuda z rolki po papierze toaletowym?” – praca przestrzenna z nieużytków
 • „Muzyka pędzlem malowana” – malowanie akwarelą
 • „Zimą jest pięknie” – posypywane obrazki
 • „Zima w górach” – technika batik stearynowy
 • „Kreatywne rysowanie” – malowanie pastelą suchą
 • „Pisanki – kolorowe malowanki” – rękodzieło ludowe
 • „Wyczarowane z przydrożnych kamieni”
 • „Wiosna – kulą malowana” –  abstrakcja
 •  „Barwne motyle”

 

Projekt edukacyjny dla dzieci 3 i 4 letnich

„Spotkania z muzyką dla najmłodszych” realizowany w roku szkolnym 2017/18 od 1 stycznia do 31 marca 2018r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 •  zaszczepienie w sercach i umysłach dzieci chęci słuchania i poznawania różnej muzyki,
 •  wzbudzanie zainteresowań i emocji w zbiorowym muzykowaniu i słuchaniu muzyki,
 • stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu,
 •  eksperymentowanie rytmem i tańcem

ZADANIE PROJEKTU

Projekt edukacyjny ,,Spotkania z muzyka dla najmłodszych” był przeznaczony dla dzieci  w wieku przedszkolnym. Realizowany był raz w tygodniu podczas zajęć dopołudniowych. Uwzględniał on, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, potrzeby  i możliwości rozwojowe dziecka. Podczas projektu dzieci poznały różne rodzaje muzyki, od muzyki dla najmłodszych po muzykę klasyczną: disco, pop, rock, reggae, muzykę poważną, góralską, ludową. Dzieci miały kontakt z instrumentami muzycznymi, możliwość eksperymentowania ruchem  i tańcem.

 

Projekt edukacyjny dla dzieci 5 i 6letnich

„Podróże kulinarne po Europie” – realizowany od 1 lutego do 30 czerwca 2019r.

Cele szczegółowe projektu:

 • Przybliżenie dzieciom położenia na mapie Europy wybranych krajów Unii Europejskiej,
 • Poznanie Europy jako kontynentu,
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci o język, flagę oraz stolicę wybranych państw,
 • Poznanie wybranych języków,
 • Przybliżenie dzieciom znanych postaci wybranych krajów,
 • Poznanie ważnych zabytków i arcydzieł  wybranych Państw,
 • Poznanie narodowych potraw oraz zwyczajów wybranych krajów UE,
 • Kształtowanie postawy pożądanej społecznie – pełnej szacunku i tolerancji,
 • Wychowanie podopiecznych w duchu prawdziwych wartości.

Zagadnienia tematyczne wykorzystane do realizacji projektu:

BELGIA – stolica Unii Europejskiej,

FRANCJA – stolica mody,

WŁOCHY – kraj pizzy i spaghetti,

GRECJA – kraina Bogów i starożytności