Zajęcia dodatkowe

JĘZYK  ANGIELSKI Zajęcia prowadzi Pani Eliza Kosmalska  Cele programu: Rozwój sprawności i kompetencji językowych. sprawność rozumienia ze słuchu - akcent ...
Czytaj Dalej
ZAJĘCIA  PLASTYCZNE Zajęcia prowadzi Pani Sylwia Jaskólska Cele zajęć: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im ...
Czytaj Dalej
ZAJĘCIA  RYTMICZNO - TANECZNE Zajęcia prowadzi Pani Elżbieta Chojnacka Zajęcia opierają się na formach aktywności dziecka: śpiew i mowa, ruch ...
Czytaj Dalej