Zajęcia specjalistyczne

ZAJĘCIA  PSYCHOEDUKACYJNE Zajęcia prowadzi Pani Aneta Krzyżanowska. Cele zajęć: poprawa funkcjonowania dziecka na różnych płaszczyznach rozwojowych, wypracowanie umiejętności interpersonalnych, podnoszenie ...
Czytaj Dalej
GIMNASTYKA  KOREKCYJNA Zajęcia prowadzi Pani Anna Trawczyńska Cele zajęć:  skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej w miarę możliwości ...
Czytaj Dalej
Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym Zajęcia prowadzi Pani Renata Nowicka Program przeznaczony jest dla dzieci 5-letnich, wolniej rozwijających się i ...
Czytaj Dalej
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych Zajęcia prowadzi Pani Beata Nawrocka-Gębka Program przeznaczony jest dla dzieci 4-5 letnich ...
Czytaj Dalej
Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Szkudlarek Program przeznaczony jest dla dzieci ...
Czytaj Dalej
TERAPIA  LOGOPEDYCZNA Zajęcia prowadzi Pani Monika Łasińska Cele zajeć:  poprawna artykulacja głosek, poprawna pisownia i wymowa wyrazów w zakresie omawianych ...
Czytaj Dalej