Zajęcia rytmiczno – taneczne

ZAJĘCIA  RYTMICZNO – TANECZNE

Zajęcia prowadzi Pani Elżbieta Chojnacka

Zajęcia opierają się na formach aktywności dziecka:

  • śpiew i mowa,
  • ruch przy muzyce,
  • gra na instrumentach,
  • rozwijanie twórczej inwencji dziecka.

Wszystkie formy umuzykalniania są ze sobą ściśle zintegrowane a treści i metody powiązane z treściami innych działów programowych. Praca w przedszkolu jest powiązana z porami roku, świętami, różnymi uroczystościami, dlatego dobrze dobrane treści muzyczne bardzo dobrze wpływają na ogólny rozwój dziecka. Przeżycia muzyczne związane z wykonywaniem zadań muzycznych mają ogromny wpływ na rozwój dyspozycji psychicznej dzieci. Rozwój analizatora słuchowego, rozwój koncentracji uwagi, pamięci muzycznej, logicznego myślenia i mowy – odbywa się w procesie różnorodnych bodźców muzycznych. Zajęcia pełne śpiewu, zabaw ruchowych i tańca, stwarzają możliwość zaspokojenia u dzieci potrzeby ruchu i przeżyć emocjonalnych.

Zabawy i zajęcia umuzykalniające wykazują korelację wszystkich treści programowych:

  • zdrowotnych – ruch dzieci,
  • społeczno-moralnych: dzieci uczą się współdziałać w grupie, często bawią się i ćwiczą w parach i muszą dostosować się do kolegi,
  • umysłowych – repertuar zabaw i piosenek dostosowany jest do aktualnej tematyki,
  • wychowania estetycznego – dzieci mają okazję przeżywać muzykę wg swoich możliwości.