Sklota i reszta świata 19.10.2016

SKLOTA I RESZTA ŚWIATA –
spotkanie w bibliotece

19 października 2016 roku dzieci z grupy II odwiedziły bibliotekę w Gosławicach.
Spotkaliśmy się na pierwszych zajęciach, którymi rozpoczęliśmy cykl spotkań
ze Sklotą, bohaterką książek Pani Agnieszki Gadzińskiej.
Przedszkolaki z wielką uwagą wysłuchały pierwszego rozdziału książki
pt.: „Sklota i reszta świata”. Bezbłędnie odpowiadały na zadawane pytania
i rozwiązały krzyżówkę. Jako pracę plastyczną, dzieci samodzielnie wykonały
swoje własne Skloty.