Spacer po muzeum

Dnia 31 maja 2012 roku, dzieci odwiedziły Muzeum Okręgowe w Koninie.

Celem zajęć muzealnych było zwiedzanie obiektu muzealnego, oglądanie różnych eksponatów i zajęcia plastyczne. Na początku był skansen maszyn i urządzeń górniczych. Później maszyny, które służyły górnikom przy wydobyciu węgla, oraz maszyny z nieistniejącej już brykietowni. Następnie dzieci spacerowały wokół murów odronnych zamku. Usłyszały historię o rycerzach, księżniczkach i duchach straszących na zamku. Obejrzały także dworek i piękny ogródek wokół niego. Wreszcie trasa zwiedzania doprowadziła do skansenu etnograficznego. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem przyglądały się wiatrakom, kuźni, chałupie, stodole. Dziwowały się widokiem studni, z której kiedyś czerpano wodę. Oglądały różne maszyny rolnicze. Widok starej, wiejskiej zagrody był dla nich niezwykły i wręcz bajkowy. Po tylu kulturalnych wrażeniach dzieci przeszły do sali zajęć, gdzie mogły w formie plastycznej przedstawić swoje zaobserwowane wrażenia. Prace były niezwykle ciekawe i barwne, tak jak obejrzana wystawa i eksponaty.