Zajęcia psychoedukacyjne

ZAJĘCIA  PSYCHOEDUKACYJNE

Zajęcia prowadzi Pani Aneta Krzyżanowska.

Cele zajęć:

 • poprawa funkcjonowania dziecka na różnych płaszczyznach rozwojowych,
 • wypracowanie umiejętności interpersonalnych,
 • podnoszenie samooceny,
 • rozwijanie sfery emocjonalnej,
 • praca nad wzmocnieniem odwagi społecznej,
 • redukowanie stresu i napieć emocjonalnych,
 • praca z kryzysami rozwojowymi.

Zasady pracy w trakcie realizacji działań wspierających:

 • zasada pełnej indywidualizacji pracy poprzez dostosowanie przebiegu zajęć do rodzaju, zakresu i stopnia nasilenia zaburzeń występujących u dziecka,
 • dostosowanie czasu trwania zajęć do wydajności psychicznej dziecka,
 • stosowanie zadań dostosowanych do możliwości dziecka oraz zapewnienie warunków do ich realizacji,
 • stopniowanie trudności poprzez przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do złożonych,
 • mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń, zasada bezwzględnej akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem.