Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w domu

Proponuje kilka ćwiczeń wspierających rozwój dziecka.

      

PPP1– 06.04.20- klik