Jubileusz

11 maja 2018 roku JUBILEUSZ

W tym dniu nasze przedszkole  uroczyście obchodziło jubileusz 70-lecia swojego istnienia.  W uroczystości wzięli udział Prezydent Miasta Konina Pan Józef Nowicki, dzieci, rodzice, absolwenci przedszkola oraz liczni przyjaciele przedszkola.

Obecni na uroczystości:

 1. Radny Rady Miasta Konina Pan Wiesław Wanjas
 2. Radny Rady Miasta Konina Pan Marek Cieślak
 3. Prezydent Miasta Konina Pan Józef Nowicki
 4. Inspektor Wydziału Oświaty Pani Małgorzata Sobczak
 5. Osobę Dyrektora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie reprezentowała Pani Aneta Jarmuż
 6. Prezes TPD w Koninie Pani Krystyna Chowańska
 7. Wiceprezes TPD w Koninie Pani Dagmara Kuznowicz-Wolska
 8. Dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Koninie Pan Michał Siwek
 9. Starszy Inspektor Straży Miejskiej w Koninie Pani Katarzyna Maciejewska
 10. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pan Krzysztof Wereszczyński
 11. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Pani Lucyna Lenart- Woźniak
 12. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 Pan Karol Fritz
 13. Dyrektor MOPR w Koninie Pani Anna Kwaśniewska
 14. Przewodnicząca Związków Zawodowych ZNP Pani Barbara Adaszewska
 15. Pani Dagmara Darłak
 16. Pani Alicja Wiśniewska
 17. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie Pani Elżbieta Barszcz
 18. Pan Daniel Wyderkiewicz
 19. Pan Radosław Owczarski
 20. Pani Maria Sarna
 21. Pani Irena Mrozińska,
 22. Pani Krystyna Kowalewska
 23. Pani Emila Dębińska
 24. Pani Danuta Sukienniczak
 25. Pani Bożena Pospiech
 26. Joanna Nejman
 27. Proboszcz Parafii św. Andrzeja ks. Jacek Laszczyk
 28. Pan Andrzej Jaśniewicz
 29. Dyrektor Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Alicja Hinc
 30. Pan Rafał Gauza
 31. Oliwia Szadkowska
 32. Pani Natalia Płocharska
 33. Pan Michał Zajączkowski
 34. Państwo Emanuela i Jakub Drużbiakowie
 35. Pani Małgorzata Kieliszkowska
 36. Pani Barbara Olejnik
 37. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aneta Stencel
 38. Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Miłka Wożniak
 39. Skarbnik Rady Rodziców pani Agnieszka Andrzejewska
 40. Sekretarz rady Rodziców pani Urszula Motacz
 41. Olga Gębka
 42. Jakub Pawlak
 43. Jakub Płocharski
 44. Lucyna Bukowska
 45. Michalina Chmielewska
 46. Pan Przemek Jóźwiak
 47. Natalia i Karolina Wolskie
 48. Pani Maria Marciniak
 49. Pan Piotr Kokociński
 50. 20 RODZICÓW ABSOLWENTÓW
 51. 16 Dyrektorów przedszkoli konińskich
 52. Lokalne media

Uroczystość rozpoczęła się uroczystym przemarszem dzieci, rodziców i nauczycieli  przez osiedle Gosławice przy akompaniamencie Orkiestry Górniczej uczniów z Zespołu Szkół Górniczo- Energetycznych w Koninie pod batutą kapelmistrza Marcina Pawlika

Gości powitały nauczycielki i dzieci pięknym wierszem, a także piosenka Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia”

Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień z długiej historii przedszkola:

– przedszkole powstało w 1948 roku z inicjatywy Rady Gminy, która wtedy mieściła się w Gosławicach,

-organizatorem i dyrektorem przedszkola została Pani Jadwiga Zielińska,

– z jej inicjatywy w 1972 roku dokonano pierwszej rozbudowy, a następnej w 1974 roku, gdzie dyrektorem była Pani Krystyna Jaszczak, po której w przedszkolu utworzono dwa oddziały, zatrudniono więcej personelu,

– trzecia rozbudowa miała miejsce w 1998 roku, z inicjatywy pani Dyrektor Jolanty Kokocińskiej,

– sponsorem ostatniej rozbudowy była Elektrownia Konin,

– do przedszkola uczęszczało około 4100 dzieci, pracowało 25 nauczycielek, 30 osób personelu administracyjno- obsługowego,

– w 1982 roku przedszkole otrzymało nazwę „Słoneczko”,

– w latach 2011/12 w przedszkolu był realizowany projekt unijny „Słoneczne przedszkole- atrakcyjne i dostępne”,

– od chwili powstania do dzisiaj przedszkole jest usytuowane w tym samym miejscu,

– przedszkole ma swoje wypracowane tradycje, które są kultywowane,

– placówka służy mieszkańcom osiedla i okolicznych miejscowości.

 

Dyrektorzy przedszkola:

Jadwiga Zielińska – 1948 – 1972

Krystyna Jaszczak – 1972- 1985

Halina Kościelniak -1985-1990

Ewa Szkudlarek – 1990 –

Jolanta Kokocińska – od 1997 roku

W swoim wystąpieniu Dyrektor Jolanta Kokocińska podkreśliła, że:  każdy Jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością. Jest to również okazja do podsumowań, refleksji, przypomnienia wydarzeń z przeszłości, ale przede wszystkim jest okazją ocalenia od zapomnienia wszystkich osób związanych z przedszkolem. Co widziały i słyszały te dostojne mury przez 70 lat?  Chyba bardzo wiele. W murach tych od 70 lat trwa edukacja, opieka i wychowanie dzieci. Wielu  z absolwentów, jest tutaj , na tej sali, na tym osiedlu, są w tym mieście. Niektórzy włączyli się w nurt życia lokalnej społeczności. Jeszcze innych los rozrzucił po Polsce, a nawet świecie. Jedno jest pewne, gdziekolwiek są, a chodzili do tego przedszkola, to są jego absolwentami.

Od zawsze było to przedszkole osiedlowe.  W 1948r. kiedy Rada Gminy podjęła decyzję o utworzeniu przedszkola, zapewne nikt wtedy nie myślał, że przetrwa ono tak długo. Zawsze służyło społeczności lokalnej i mam nadzieję, że będzie służyć jeszcze przez lata.

Przedszkole wytworzyło bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyło kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników oraz przedszkolaków i absolwentów. W chwili obecnej do przedszkola swoje dzieci przyprowadza 24 absolwentów.

Z perspektywy mijających lat działalność dydaktyczno – wychowawcza przedszkola została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach, olimpiadach i przeglądach.   Nasi wychowankowie, którzy opuścili i nadal opuszczają mury, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem. Na uwagę zasługują również ci absolwenci, którzy będąc dziećmi tego przedszkola , powrócili do niego jako pracownicy. Dzisiaj mamy czworo absolwentów- pracowników.

Przez 70 lat przedszkole  zmieniło się, nie ma już dawnych mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Wszystko jest odnowione, nowe  i nowoczesne.  Ale nadal najważniejsze jest dziecko, tak jak w roku 1948. To dla dzieci pracujemy, co roku planujemy i organizujemy pracę, aby mogły się rozwijać i wzrastać, aby osiągały dojrzałość szkolną i mogły wzbijać się na kolejne szczeble. Przedszkole jest bowiem tym miejscem , gdzie zaczyna się cała edukacja. To okres zabawy, ale i nauki, to okres zdobywania doświadczeń, to okres poznawania świata.

Aby przedszkole  mogło istnieć, funkcjonować,  kształcić i odnosić sukcesy, potrzebna była praca wielu ludzi. Należą się im podziękowania, za ich trud i postawę, za kreowanie  pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym. To właśnie te osoby z przeszłości tworzyły historię tej placówki.

Pani dyrektor podziękowała obecnym pracownikom, za dobrą współpracę, za oddaną pracę każdego dnia na rzecz dzieci.

Podziękowała wszystkim rodzicom za współpracę, za zaufanie, jakim darzą przedszkole oddając tu pod opiekę swoje dzieci. To rodzice  i dzieci tworzą przedszkole, jego historię. Bez nich nie byłoby przedszkola. Podziękowała szczególnie tym rodzicom, którzy chętnie nam pomagają  i włączają się  w życie placówki.

 

Specjalne słowa podziękowania Pani Dyrektor skierowała do Organu Prowadzącego, do Prezydenta Józefa Nowickiego i wręczyła Prezydentowi  pamiątkowy grawer za wspieranie działań dydaktyczno – wychowawczych, za troskę i starania w umożliwianiu dalszego rozwoju przedszkola.

Dyrektor przedszkola Jolanta Kokocińska odebrała z rąk prezes konińskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pani Krystyny Chowańskiej, honorową odznakę „Przyjaciel Dziecka”.

Było dużo  ciepłych życzeń od dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, gości, od rodziców i pracowników przedszkola.

Dyrektor Jolanta Kokocińska otrzymała nagrodę od Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego

Podczas występów artystycznych swoje talenty taneczne i muzyczne zaprezentowali nie tylko obecni wychowankowie przedszkola, ale także jego absolwenci:

– Lucynka, która jest najmłodszą absolwentką. W tej chwili jest uczennicą I klasy Szkoły Podstawowej. Jej pasją jest taniec. Na uroczystości zaśpiewała piosenkę „Uśmiechnij się”.

– Pani Maria to nie tylko absolwentka, ale  i była pracownica przedszkola. Jest solistką w zespole „Jutrzenka”.  Zaśpiewała piosenkę „Walc ambara”.

– Rafał studiuje w Katechetycznym Studium Organistowskim. Już w przedszkolu dał się poznać jako chłopiec z pięknym głosem. Zaśpiewał piosenkę „To co mam”.

– Rafałowi akompaniowała Oliwia, utalentowana pianistka, laureatka wielu nagród  i wyróżnień, uczennica szkoły muzycznej I i II stopnia.

– Michalina to laureatka wielu konkursów   i przeglądów dla dzieci śpiewających. Jest uczennicą Szkoły Muzycznej I stopnia   w Koninie. W tym roku zakwalifikowała się do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.

– Siostry Natalia i Karolina to uczennice Szkoły Muzycznej – Natalia I stopnia, a Karolina I i II stopnia. Ich największą pasją jest muzyka i gra na instrumentach. Karolina lubi udzielać się społecznie, a Natalię interesuje także teatr.

Był także wspólny taniec absolwentów ze swoimi dziećmi, którzy teraz przyprowadzają swoje dzieci do przedszkola.

Podczas uroczystości i w piosence finałowej Krzysztofa Krawczyka „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz” zaprezentował się cały personel z dziećmi. Było dużo radości, łzy wzruszeń i owacje na stojąco gości.

Wspaniałą uroczystość zwieńczył ogromny tort „urodzinowy”.

Wszystkie pracownice przedszkola w tym wyjątkowym dniu były ubrane w chabrowe sukienki, które pasowały do scenografii.