Personel

W przedszkolu pracują obecnie:

  • Personel pedagogiczny

7. pracowników

  • Personel obsługowy

4. pracowników

  • Personel administracyjny

3. pracowników