Projekty

PROJEKT EDUKACYJNY 2021/22

W dniach 20 – 24 września w naszym Przedszkolu zrealizowaliśmy projekt: PRZEDSZKOLAK W KRAINIE WIELKICH EMOCJI. Projekt ten był realizowany w ramach: OGÓLNOPOLSKICH OBCHODÓW DNIA PRZEDSZKOLAKA.

Zrealizowaliśmy następujące zadania:

 • w kolejnych dniach omawialiśmy takie emocje jak: radość, złość, strach i smutek, wykorzystując film: „W głowie się nie mieści”,

 • dzieci wypowiadały się na temat sytuacji, w których odczuwamy te emocje, określały jak wygląda wtedy wyraz naszej twarzy, czy jest to dobre uczucie i kiedy ostatnio tak się czuliśmy,

 • codziennie dzieci określały swój nastrój i oznaczały go na specjalnie przygotowanej tablicy,

 • nauczyły się tańca do piosenki „Happy” – zaprezentowały go w dniu 21 września o godzinie 10.00 w dniu Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. W tym dniu wszyscy ubrani byli na żółto.

 • słuchały „Bajki o żółtej kredce” A. Galicy

 • bawiły się kostką uczuć,

 • poznały sposób radzenia sobie ze złością- wykonały gniotki z balonów napełnionych mąką,

 • wspólnie wykonały pudełko – „Łapacz strachu”, w którym można zamknąć wszystko, czego się boimy,

 • poznały wiersz „Psie smutki” – Jana Brzechwy,

 • wykonały pracę plastyczną –„ Łzy szczęścia”

Dzięki realizacji projektu dzieci:

 • nauczyły się rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje oraz radzić sobie z ich przeżywaniem,

 • rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne,

 • przedstawiać emocje i uczucia za pomocą charakterystycznych form wyrazu,

 • określać własny nastrój,

 • radzić sobie z własnymi emocjami i ich przeżywaniem.

PROJEKT EDUKACYJNY – rok szkolny 2020/21

Poznajemy zawody i pasje naszych rodziców”

1.Założenie projektu:   

       – poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych zawodów, integracja rodziców  ze społecznością dziecięcą, ukazanie znaczenia pracy oraz  różnorodności  „świata zawodów”.

2. Cel ogólny projektu:

– zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach lub ich pasjami oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej.

3. Opis projektu:

Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw dowolnych.

Podczas realizacji tego projektu chcemy dzieci zainteresować tematem, aby mogły obserwować, spostrzegać, poszerzać swoje słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu.

W przypadku dzieci starszych, projekt może podkreślać trafność wyboru w przyszłości ścieżki zawodowej.

Chcemy, aby dzieci poznały niektóre zawody bardziej „od kuchni”, aby mogły poznać określenia dotąd nieznane, o których nie mówi się w domu, chociażby ze względu na wiek dzieci. Wśród rodziców zapewne są tacy, dla których praca zawodowa nie jest na tyle ciekawa, żeby o niej opowiadać, ale może mają swoją pasję, którą warto się pochwalić. Mogą być i takie mamy, które nigdzie nie pracują, a zajmują się domem. Zawód „mama” też ma bardzo duże znaczenie, to też praca.

Ścieżka kariery zawodowej powinna być kształtowana od najmłodszych lat, aby dzieci wiedziały, że kiedyś będą musiały wybrać odpowiednią szkołę i zawód.

Jako nauczyciele czujemy się odpowiedzialni za to, aby już teraz na etapie przedszkola ukierunkowywać młodego człowieka do wyboru dalszej drogi życia, za to również, by wskazać mu na podstawie obserwacji jego predyspozycje do wykonywania danego zawodu.

Do projektu będziemy zapraszać dwa razy w miesiącu chętnych rodziców, którzy zechcą przyjść na spotkanie z dziećmi i podzielić się swoimi wiadomościami.

Do utrwalania zdobytej w czasie spotkań wiedzy nauczyciele mogą wykorzystać różnorodne zabawy dydaktyczne i tematyczne, wzbogacane literaturą dziecięcą, dzieci mogą wykonać prace plastyczne, które pozwolą odzwierciedlić zdobyte przez nie obserwacje i wiedzę.

 Projekt może się zakończyć konkursem wewnątrz przedszkolnym „Kim będę gdy dorosnę?”

 

Projekt edukacyjny „Pomaluj mój świat”

Realizacja od września 2019r. do lutego 2020r. konkursu – projektu, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego pt.: „Pomaluj mój świat”. Celem przedsięwzięcia jest:

– rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych,

– rozwijanie aktywności artystycznej dzieci, poprzez popularyzowanie różnych form plastycznych,

– dostrzeganie tego co piękne i ważne,

– dzielenie się swoją wiedzą i angażowanie w wykonywane prace.

W ramach konkursu Rada Pedagogiczna wybrała 6 zadań do realizacji:

– udział koordynatora projektu w  formie e-learning w kursie „Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce przedszkolnej,

– zorganizowanie zajęć plastycznych, na których dzieci przygotowały wybrane znaki drogowe, prezentacja ich,

– zorganizowanie w ramach tygodnia polska złota jesień konkursu plastycznego pt.: „Jesienny spacer”- ocena prac przez dzieci,

– wykonanie bożonarodzeniowej kartki lub szopki, wspólnie z rodzicami, ocena,

– „Karnawał w przedszkolu” przygotowanie strojów, masek karnawałowych, które będą prezentowane na balu karnawałowym,

– zorganizowanie wewnątrz przedszkolnego konkursu plastycznego mającego na celu promocję naszego miasta. Wykonanie albumu z własnoręcznie wykonanych prac plastycznych o Koninie, zdjęć zrobionych wspólnie z rodzicami, wycinków prasowych. Zorganizowanie wystawki, ocena.

 

 

Projekt edukacyjny dla dzieci 3 i 4 letnich

„Jestem przyrodnikiem, dbam o przyrodę” – realizowany w roku szkolnym 2018/19  od 1 marca do 31 maja 2019r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Celem projektu jest chęć przybliżenia dzieciom przyrody i utrwalenie prawidłowej postawy wobec zwierząt, roślin, które tworzą wraz z nami  środowisko. To środowisko, w którym żyjemy jest bardzo zanieczyszczone i w związku z tym jest zagrożone. Niektórym gatunkom zwierząt grozi wyginięcie. Następne pokolenia mogą wpłynąć  na zmiany i ochronę środowiska. Ważne by wszyscy ludzie teraz i następne pokolenia mogły żyć w zdrowym świecie. Tak ważne jest więc przybliżenie dzieciom świata przyrody, jej piękna poprzez obserwację oraz badanie i kształtowanie właściwych postaw wobec niej.

ZAGADNIENIA   DO   WYKONANIA:

 • Jestem przyrodnikiem
 • Wiosenna pogoda
 • Ptaki
 • Nowalijki
 • Narodziny w przyrodzie – rośliny i zwierzęta

 

Projekt edukacyjny dla dzieci 5 i 6 letnich

  „Wyczarować można wszystko” – realizowany w roku szkolnym 2017/18

 CELE PROJEKTU

Głównym celem tego projektu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie:

 • jego wrodzonych możliwości twórczych,
 •  poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej,
 •  kształtowania twórczej postawy.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • „Portret pani jesieni” – nakładane obrazy
 • „Jesienne bukiety” – kompozycja z materiału przyrodniczego
 • „Papierowe miasto” – makieta
 • „Miałem sen” – malowanie na  określony temat
 • „Bombeczki jak  z bajeczki”- praca przestrzenna z nieużytków
 • „Prezenty – czyli cuda z rolki po papierze toaletowym?” – praca przestrzenna z nieużytków
 • „Muzyka pędzlem malowana” – malowanie akwarelą
 • „Zimą jest pięknie” – posypywane obrazki
 • „Zima w górach” – technika batik stearynowy
 • „Kreatywne rysowanie” – malowanie pastelą suchą
 • „Pisanki – kolorowe malowanki” – rękodzieło ludowe
 • „Wyczarowane z przydrożnych kamieni”
 • „Wiosna – kulą malowana” –  abstrakcja
 •  „Barwne motyle”

 

Projekt edukacyjny dla dzieci 3 i 4 letnich

„Spotkania z muzyką dla najmłodszych” realizowany w roku szkolnym 2017/18 od 1 stycznia do 31 marca 2018r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 •  zaszczepienie w sercach i umysłach dzieci chęci słuchania i poznawania różnej muzyki,
 •  wzbudzanie zainteresowań i emocji w zbiorowym muzykowaniu i słuchaniu muzyki,
 • stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu,
 •  eksperymentowanie rytmem i tańcem

ZADANIE PROJEKTU

Projekt edukacyjny ,,Spotkania z muzyka dla najmłodszych” był przeznaczony dla dzieci  w wieku przedszkolnym. Realizowany był raz w tygodniu podczas zajęć dopołudniowych. Uwzględniał on, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, potrzeby  i możliwości rozwojowe dziecka. Podczas projektu dzieci poznały różne rodzaje muzyki, od muzyki dla najmłodszych po muzykę klasyczną: disco, pop, rock, reggae, muzykę poważną, góralską, ludową. Dzieci miały kontakt z instrumentami muzycznymi, możliwość eksperymentowania ruchem  i tańcem.

 

Projekt edukacyjny dla dzieci 5 i 6letnich

„Podróże kulinarne po Europie” – realizowany od 1 lutego do 30 czerwca 2019r.

Cele szczegółowe projektu:

 • Przybliżenie dzieciom położenia na mapie Europy wybranych krajów Unii Europejskiej,
 • Poznanie Europy jako kontynentu,
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci o język, flagę oraz stolicę wybranych państw,
 • Poznanie wybranych języków,
 • Przybliżenie dzieciom znanych postaci wybranych krajów,
 • Poznanie ważnych zabytków i arcydzieł  wybranych Państw,
 • Poznanie narodowych potraw oraz zwyczajów wybranych krajów UE,
 • Kształtowanie postawy pożądanej społecznie – pełnej szacunku i tolerancji,
 • Wychowanie podopiecznych w duchu prawdziwych wartości.

Zagadnienia tematyczne wykorzystane do realizacji projektu:

BELGIA – stolica Unii Europejskiej,

FRANCJA – stolica mody,

WŁOCHY – kraj pizzy i spaghetti,

GRECJA – kraina Bogów i starożytności