Zajęcia dodatkowe

W tym roku szkolnym prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (w ramach 1,00 zł):

  • rytmika  – 1 raz w tygodniu,
  • język angielski – 1 raz w tygodniu,
  • religia – zgodnie z planem we wszystkich grupach,
  • zajęcia teatralne – 1 raz w tygodniu przez 8 tygodni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

  • zajęcia logopedyczne – piątek (według indywidualnych harmonogramów).