Cel projektu

Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród 70 dzieci poprzez:

  • wsparcie działającego przedszkola poprzez zwiększenie jego atrakcyjności
  • poszerzenie oferty zajęć
  • upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez zwiększanie odsetka dzieci objętych wsparciem w nowo otworzonym oddziale sobotnim
  • zwiększenie aktywności rodziców i włączenie ich w procesy organizacji i działania edukacyjne placówki w latach 2011-2012