Działania do realizacji

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

 

 • zajęcia w stałych godzinach pracy przedszkola:
 • język angielskim, zajęcia plastyczne
 • zajęcia rytmiczno – taneczne

 

 • zajęcia specjalistyczne:
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia wyrównawcze
 • spotkania integracyjne
 • zajęcia dla rodziców – warsztaty
 • wyjazdy edukacyjne

 

Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne w ramach projektu prowadzone będą nieodpłatnie, obejmą wsparciem wszystkie dzieci wymagające pomocy.