Kadra

Kadra zaangażowana w realizację projektu:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • lektor języka angielskiego
  • logopeda
  • psycholog
  • specjalista zajęć rytmiczno – tanecznych
  • specjalista gimnastyki korekcyjnej
  • nauczyciel plastyki