Okres realizacji

Okres realizacji projektu od 01.08.2011 – 30.06.2012 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.