Tytuł projektu

Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie

realizuje projekt

„Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne”

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakośći usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.1.

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.